Menu

Science voor iedereen


Deze website is nog niet af.

Visie

Practicum kost tijd, energie en geld. Wij vinden dat practicum doen een onmisbaar onderdeel van de science-lessen is. Na jaren zoeken hebben we een set materialen ontwikkeld die samen met de bijbehorende instructies de mogelijkheid biedt om efficient practicum te doen met minder kosten en ook minder  omdat met kleine hoeveelheden chemicaliën wordt gewerkt en waar mogelijk materialen hergebruikt worden. IMG 0452

De foto hierboven toont het materiaal in een kunststof koffer. Daarmee kan aan alle onderbouw practicumleerdoelen (NST/Na/Sk) en aan een groot deel van de bovenbouwdoelen voldaan worden. Bovendien geeft dit materiaal door zijn open karakter veel mogelijkheden om er op te variëren. Door de relatief lage kosten en kan er ook internationaal op de minder bedeelde scholen mee gewerkt worden. Dat maakt uitwisseling van practicumervaringen een stuk makkelijker. Verder kunnen leerlingen vertrouwd raken met het materiaal omdat ze steeds met dezelfde set werken.

We werken vanuit een christelijk perspectief en willen zoveel mogelijk kinderen en scholen op deze wereld aan goedkoop practicummateriaal helpen om op een leuke en leerzame manier natuurwetenschap te doen. dat wil zeggen:

 • Helpen om Artikel 28.1 van de Conventie voor de Rechten van het Kind realizeren op de gebieden van Natuurwetenschap en Engelse taal.
 • Dus de milenniumdoelen 2, 3, 7 en 8 helpen verwezenlijken.

Missie

Scholen, docenten en leerlingen stimuleren om de werkelijkheid van de natuur op een praktische manier te benaderen. En het op deze manier aantrekkelijk maken voor kinderen. Daarbij streven we er naar om:

 • Aantrekkelijke praktijkmodules die makkelijk in ieder curriculum passen en een groot deel van het "hands on" curriculum bestrijken.
 • Efficient aanleveren van de benodigde materialen die nodig zijn voor de betreffende modules.
 • De benodigde instructiematerialen maken en aanbieden voor
  • de techniekmodules waarmee leerlingen delen van het materiaal voor zichzelf of andere leerlingen maken
  • de practicummodules
  • ICT-materialen
 • Contacten opbouwen tussen scholen en leerlingen.

Strategie

Support op, en distributie van bovengenoemde materialen. Omdat we als stichting geen winstoogmerk hebben kunnen we de materialen tegen een redelijke marktwaarde aan rijke scholen verkopen. Van de opbrengst helpen we minder draagkrachtige scholen  met het opzetten van practica. De contacten tussen scholen kunnen gebruikt worden om wederzijds van elkaar te leren op gebied van Natuurwetenschap, Engelse taal en Cultuur.

Kernwaarden

Aanzetten tot verwondering over, en liefde voor de natuur. Leerlingen in staat te stellen om zelf te ontdekken hoe de wereld om hen heen er uit ziet en hoe ze in elkaar steekt. Mogelijkheden scheppen om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen door materialen voor ze te maken en door internationale contacten aan te gaan.

Verantwoordelijkheid nemen voor het milieu door te werken met een minimale verspilling en met zo weinig mogelijk giftige chemicalien. We werken we met zo klein mogelijke hoeveelheden stoffen. Verder stimuleren we het gebruik van karton en hout waar mogelijk en hergebruik van materialen.